Meny Stäng

Vad gör man hos en tandhygienist?

Tandläkare är något alla hört talas om, men en tandhygienist väcker nog en del frågetecken. En tandhygienist jobbar som ordet antyder, alltså med tändernas hygien. Allt görs i förebyggande syfte så att tänderna håller sig borta från bakterier som senare kan leda till hål i tänderna. De arbetar med att rengöra patienternas munnar och ser efter om skador, sjukdomar eller inflammation uppstått. Deras uppgift är att ge patienten råd om hur de skall sköta deras tänder på bästa sätt, för att på så vis minska att återkommande problem uppstår. Tandhygienister jobbar oftast tätt med tandläkare med tydlig kommunikation så att inget lämnas åt sidan.

Tandhygienist och tandläkare är två skilda yrken samma gäller tandsköterska. En annan förväxling kan vara att en tandskötare utför samma yrke som en tandhygienist. De har en gemensam nämnare att båda jobbar inom tandvård och därav kan det lätt bli förvirring. En tandskötares främsta uppgift är att assistera och hjälpa tandläkaren, medan en tandhygienist arbetar med egna patienter i form av munhygien. Tandhygienisten tar bort tandsten och bakterier och informerar patienten tydligt hur denne skall sköta sina tänder/tandkött. I yrket tandhygienist ingår även behandling av tandköttsinflammationer och tandlossning. De får även ta röntgen på tänderna och laga tänderna, borrningen sköts däremot alltid av en tandläkare.

Nedan kan ni ta del av en mer utförlig sammanfattning om vad en tandhygienist gör i sitt arbete:

  • Undersökning av nya patienter
  • Rengöra tänderna, ta bort plack och tandsten
  • Lägga på fluorlack och fogmassa
  • Ta röntgen bilder på tänderna
  • Tillföra lokalbedövning till patienten
  • Dokumentation/ behandlingsplaner
  • Undersöka munhygien och förmedla resultatet till tandläkaren
  • Utbilda patienten om god munhygien
  • Behandla och förebygga tandköttsinflammation och tandlossning

Varför är det viktigt att gå till en tandhygienist?

Tandhygienisten ser till så att tänderna blir av med bakterier och annat för att förebygga att inga hål eller andra tandrelaterade sjukdomar uppstår. Sedan är de experter på att ge goda råd om tandhygien vilket också är ett sätt att minska framtida tandproblem, detta givetvis om patienten i fråga följer rekommendationerna. Kostnaden att besöka en tandhygienist är oftast billigare än att besöka en tandläkare, sedan har de bättre möjligheter att ge mer tid åt patienten. Beroende på vilken tandläkare som utför jobben kan det variera hur mycket ansvar man tar sig utöver sin egna yrkesroll. Det kan vara så att tandläkare tar åt sig även vissa jobb som en tandhygienist utför, men det vanligaste är att de hellre lämnar över mycket av ansvaret till tandhygienisten.